Medierådgiver og finanspolitisk rådgiver for De Grønnes stortingsgruppe

Velgerne har gitt Miljøpartiet De Grønne et historisk første mandat på Stortinget. Nå skal vi jobbe hardt for å utvikle Norge videre til et velferdssamfunn som er solidarisk med både mennesker og miljø.

Vi vil kombinere grønne, ambisiøse hovedmål med pragmatisk og udogmatisk politisk arbeid og trekke på De Grønnes store internasjonale kontaktnett. Til stortingsgruppas sekretariat søker derfor vi faglig og politisk dyktige rådgivere innen henholdsvis media og budsjett/finanspolitikk.

Begge har dere et sterkt engasjement i samsvar med De Grønnes politikk. Dere jobber raskt og liker kvalitet og tøffe arbeidsdager i et humørfylt, ambisiøst og robust arbeidsmiljø. Dere er fleksible og oppfinnsomme og vil engasjere dere i partiet.

Medierådgiver skal bistå De Grønnes stortingsrepresentant i daglig og strategisk mediearbeid, og får et hovedansvar for å holde våre saker høyt på den offentlige agendaen. Du har bred erfaring fra mediearbeid, stort kontaktnett, solid kjennskap til norsk politikk og er meget god på innsalg. Du har skarp politisk nese og er en formuleringssterk politisk analytiker.

Budsjett/ finanspolitisk rådgiver skal bistå De Grønnes stortingsrepresentant i arbeidet med statsbudsjett, generell utvikling av økonomisk politikk og tunge, finanspolitiske saker som næringsutvikling og forvaltning av Pensjonsfondet. Du har god og operativ kjennskap til norske og internasjonale problemstillinger innenfor politisk økonomi. Du er en skarp økonom, gjerne med kompetanse i miljø- eller grønn økonomi. Erfaring med stats- og nasjonalbudsjett, pengepolitikk, pensjon, skatt og avgifter er en styrke. Du vil bygge og bruke et godt faglig og politisk nettverk.

Lønn etter avtale, avhengig av bakgrunn og tidligere arbeidserfaring. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt konstituert sekretariatsleder Dag Tore Seierstad, telefon 90 757 737

Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen 4. oktober til une.bastholm@mdg.no