Nominasjonskomitèen i arbeid.

Nominasjonskomitèen i Akershus MDG har nå startet arbeidet med å finne kandidater til stortingslisten til Akershus MDG til valget i 2013. Leder for komitèen er Claudia Behrens (Nesodden), og de andre medlemmene er Geir Engdahl (Bærum) og Gabriel Kielland (Fet). Sammen vil disse finne gode kandidater til en liste på mellom 17 og 23 kandidater som vil velges på nominasjonsmøtet i november. Dersom du har forslag til kandidater, eller selv ønsker å stille kan du sende en epost til: claudia.behrens@mdg.no. Komitèen vil innhente informasjon fra samtlige lokallag i fylket, og ta imot innspill fra enkeltmedlemmer.