Nominasjonsmøte for Miljøpartiet De Grønne i Akershus 18. november

valgbilde_illustrasjon

Kandidatene som er innstilt til de 10 øverste plassene på Akershuslisten vil komme og presentere seg, det samme vil eventuelle motkandidater. Husk at hvert medlem har én stemme – det er du som bestemmer hvem som skal representere og jobbe for De Grønne i fylkestinget fra neste høst og de påfølgende fire årene.

 

Tid: Tirsdag 18. november kl. 19. Sted: Partikontoret i Hausmannsgt. 19, Oslo.

Velkommen!

Endelig kandidatliste vil bli sendt ut til medlemmene i forkant av møtet.