Ny fylkesvei på dyrka mark – leserinnlegg

Lederen av vårt lokallag i Skedsmo, Siri Faafeng, skriver i dagens utgave av Romerikes Blad (15. april) om hvordan vedtak av fylkesvei på dyrka mark strider i mot kommunens egne føringer og folkeviljen.
veiplanerMatjord
Det er frustrerende å se på at kommunestyrepolitikere gjennom planprosesser kan ødelegge matfatet rett foran nesa vår, sier Siri Faafeng. 200 dekar dyrka mark skal bli ny fylkesvei som skal lede biltrafikk rett inn i kjernen av Strømmen-Lillestrøm.

Nitelva
Beskjeden fra Siri Faafeng til formannskapet i Skedsmo kommunestyre som sluttbehandler ny kommuneplan den 15. april er klar: Ikke ødelegg Nordbyjordet! Ikke ødelegg turområdet ved Nitelva med ny fylkesvei! Du kan besøke denne facebook-siden for å lese mer om saken samt vise at du er i mot planene
Skjermbilde 2015-04-16 kl. 00.56.26