Ny grønn bølge

Samfunnsredaktøren i Romrikes Blad kommenterer i torsdagens avis Miljøpartiet De Grønnes store vekst og kommer i skade for å komme med en rekke feilaktige påstander om partiets politikk. I motsetning til det RB hevder har Miljøpartiet De Grønne naturligvis sterk støtte i miljøbevegelsen. Vi er blant annet kåret til beste parti av Klimavalg 2013.
Partiet vil heller ikke ”ta det norske folk med i tidsmaskinen 30 år tilbake i tid” som det påstås i artikkelen. Selv om vi er kritiske til ensidig dyrking av materiell vekst, er vi optimister og har stor sans for ny teknologi. Faktisk ønsker De Grønne ekstra stor satsning på dette feltet, for å gi Norge flere ben å stå på enn en oljebransje som uansett er på vei ned. Vi skal på ingen måte 30 år tilbake i tid, men snarere få til en sterk satsning på et bærekraftig samfunn som skal bidra til å sikre velferden for generasjonene som kommer etter oss.
Topp3
Vi skal heller ikke forby biler eller stoppe veibygging, som RBs kommentator ser ut til å tro. Vi ønsker derimot å legge mer til rette for el- og hybridbiler, slik at nybil-salg av rene bensin og diesel-biler til privat bruk ikke skal være nødvendig fra 2015. De som allerede har bensin- og dieselbiler kan naturligvis fortsette å bruke dem så lenge de ønsker. Vi ønsker heller ikke stoppe all veibygging, og ser at det er mange veistrekninger som trenger forbedring, samtidig som vi ønsker større satsning på gang- og sykkelstier og nye kollektivtraseer. Med den befolkningsveksten som er ventet i Oslo og Akershus de kommende årene, så vil det ikke være mulig å ta unna all trafikkveksten gjennom bygging av nye motorveier. Dermed ønsker vi i stedet en massiv satsning på ulike former for kollektivtransport, og synes i den forbindelse også en forlengelse av T-bane-linjen til Lørenskog og Kjeller er et glimrende forslag – sammen med en rekke andre tiltak. Da kan de som trenger å bruke bil fortsatt få plass på veien, samtidig som folk flest får billigere, raskere og bedre kollektivnett, som gjør at det for de fleste blir et langt mer attraktivt tilbud.