Vårens nye lokallag

Den siste tiden har Akershus MDG fått en del nye lokallag. Det nærmer seg valgkamp, og Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Akershus er bedre rustet enn noen gang! De nyeste lokallagene i Akershus er Hurdal, Fet og Vestby. Alle tre ble startet opp tidelig på våren.

I Fet MDG er lokallagslederen Beate Eikelid Larsen og laget ble startet opp 31. Mars. Fet MDG er også allerede i gang med lokalprogram, der noen av fokusområdene er økologisk landbruk og å flytte Svingen Stasjon til Warå Mølle, der mulighetene for innfartsparkering er bedre. Førstekandidat for MDG i Fet er Bente Skogli.

Hurdal MDG ble startet opp tidelig på våren og valgte Eirik Gram Franck som lokallagsleder.

I Vestby ble lokallaget startet i løpet av påsken, og stiller liste til kommunevalget. Leder er Esben Eyde og de har årsmøte 24. Mai.