Nyoppstartet lokallag i Skedsmo!

MDG lokallag i Skedsmo kommune

Miljøpartiet De Grønne har etablert lokallag i Skedsmo kommune. Snorre Høgberg ble valgt til leder i det nye lokallaget, som hadde stiftelsesmøte mandag 25.10.10.

Øvrige styremedlemmer er bl.a.  Tim Christoffer Fremstad, Aage Berge og Siri Faafeng. Fylkesstyremedlem Hans Petter Sveen var også tilstede på møtet. Foruten valg av styret ble det snakket litt løst om saker hva møtedeltakere er opptatt av, blant annet lokale fornybare energiforskyningsløsninger, samferdsel, vanntilstand, kildesortering, skole- og barnehagepolitikk og lokale økologiske prosjekter. Dato for neste styremøte ble satt, hvor det blir nærmere planlegging av medlemsmøter og videre arbeid. Kontakt gjerne lokallaget på telefon 40046912.