Nytt lokallag på Eidsvoll!

Lørdag 3. mars ble Eidsvoll MDG stiftet på Hyggelig Kafé på Råholt. Tilstede var fem engasjerte  medlemmer fra Eidsvoll, inkludert initiativtageren Hans Petter Sveen som også er kasserer i fylkesstyret, og leder for Akershus MDG  Trude Blomseth Thy. Alle fem ble med i det nye styret. Det ferskeste medlemmet, Linda Othilie Hofseth-Østli, hadde kun vært medlem av Miljøpartiet De Grønne i fem dager før hun ble styremedlem i det nyopprettede lokallaget. Leder er Hans Petter Sveen.

Eidsvoll MDG er det 11. lokallaget i Akershus, og med dette har vi altså lokallag i  halvparten av fylkets kommuner. Målet er å ha lokallag i samtlige kommuner innen utgangen av året, slik at vi har en sterk og desentralisert organisasjon som er klar til å jobbe for å få Miljøpartiet De Grønne inn på Stortinget i 2013.