Oslofjord forbindelsen – MDG vil satse på ferger

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har programfestet å beholde ferjestrekninger når det gir en mest miljøvennlig løsning. Derfor vil vi i Akershus MDG beholde ferjeforbindelsen Moss-Horten. Vi vil at ferjer skal drives med elektrisitet eller biogass der dette er mulig, og at det innføres en støtteordning for drivstoffbesparende tiltak og overgang til mer miljøvennlige drivstoff.
Akershus MDG vil satse på fergetrafikken
Akershus MDG vil satse på fergetrafikken

Dagens debattema er om det skal bygges tunnel eller bru over Oslofjorden. Flere mulige traseer vurderes, og alle betyr enorme økonomiske omkostninger. Enten man velger en løsning med bru eller tunnel, vil alle alternativene også innebære store inngrep i sårbare og verdifulle naturtyper og kulturlandskap. Fylkene som kan berøres er Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold.

En ny tunnel eller bru for biltrafikk over Oslofjorden vil trekke ressurser vekk fra viktige kollektivprosjekter, som allerede er skjøvet for langt inn i fremtiden. De vil også forsterke et uheldig pendlermønster, hvor det er greit å være avhengig av bil for å komme fram og tilbake til arbeidsplassen sin.

Akershus MDG vil i stedet utvikle regionen i en mer bærekraftig og fremtidsrettet retning. Vi vil satse på knutepunkter for bolig, næring og service, slik at folk kan gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk.

På grunn av de store problemene med ulykker i Oslofjordtunnelen mellom Frogn og Hurum, planlegges det at denne skal utvides med et nytt løp, noe De Grønne gir sin tilslutning til for å øke sikkerheten. Akershus Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å løfte Oslofjord-regionen, og ikke kvele den i økt biltrafikk.