Pressemelding om Miljøskandalen i Nes og Ullensaker

Torvmyrer
Lokallagene til Miljøpartiet De Grønne i Nes og Ullensaker kommune krever umiddelbar stans av alt uttak av torv fra Jødahlsmåsan (Flakstadmåsan).  Akershus MDG går inn for at disse unike områdene skal ligge uten nye inngrep og vernes. Det er ikke mindre enn en miljøskandale at ny tillatelse blir gitt av landbruksforvaltningen til Degernes Torvstrøfabrikk for industrielt torvuttak.

Nes og Ullensaker kommuner har klima- og energiplan med mål om å redusere klimagassutslippene i kommunene som inneholder detaljerte kalkulasjoner med forslag til tiltak som kan gjennomføres. Det nevnes bioenergi basert på flis fra skog og halm, dobling av kollektivtrafikkandelen innen 2020 for å nevne noe.

Det er på tide at disse energi- og klimaplanene blir fulgt og brukt som et ”levende dokument”, som det står i Nes sitt plan at de skal. Da må torvmyrene komme inn blant de viktigste områdene i kommunene. Klimagass- og energiregnskapene til Nes og Ullensaker kommer helt i ubalanse dersom man legger til torvuttaket som tilsvarer 293.000 tonn CO2. For å sette dette i perspektiv så tilsvarer utslippet 150.000 biler i et område som kun har 47.000 innbyggere. Det tilsvarer også omtrent en tredjedel av det man håpet å fange av CO2 på Monstad-anlegget på et år.

Torvmyra har et stort biologisk mangfold. Dessuten virker den som en svamp i landskapet og lagrer enorme mengder vann. Foruten CO2 binder også myra metangass som er en langt farligere klimagass enn CO2.

Slike saker understreker behovet for en klimalov, og at naturmangfoldloven må praktiseres langt strengere. Hvis vi fikk innført forpliktende rammer for klimamål i kommunene, så ville slike prosjekter aldri se dagens lys. Forpliktende klimaplaner er dermed svært viktig å få på plass fremover. Nå fungerer disse i beste fall veiledende, men underordnet andre kommunale planer. Da vil vi aldri kunne nå de nasjonale klimamålene eller reelt stoppe klimaendringene.

Skal man kalle en spade for en spade—eller rettere sagt en gravemaskin for gravemaskin—så  havner dette under Ecocide eller massiv ødeleggelse av økosystemer. MDG støtter det internasjonale arbeidet med å gjøre Ecocide straffbart.

 

Andrew McMillion                           Øyvind Reierstad

Nes MDG                                           Ullensaker MDG

 

Mette Sperre

Akershus MDG