Slakting uten bedøvelse – leserinnlegg

I dag (15. april) skriver vår leder for lokallaget i Asker, Anne Hilde Røsvik, om slakting av dyr uten bedøvelse på NyeMeninger.no, Dagsavisen. Anne Hilde Røsvik er også leder for dyrevernpolitiskgruppe i Oslo og Akershus, Miljøpartiet De Grønne og engasjerer seg sterkt i temaer som omhandler dyrevelferd.
Skjermbilde 2015-04-16 kl. 01.15.46anne hilde
Land etter land forbyr slakting av dyr uten bedøvelse. Likevel tillater regjeringen økt import til reduserte tollsatser av kjøtt fra dyr som har blitt utsatt for en slik behandling. Skal vi akseptere ekstrem vold mot dyr i utlandet, bare ikke i her hjemme i Norge? Du kan lese hele innlegget her

stut