Fotocredit:

Tidenes kollektivsatsing i Akershus

Akershus og Oslo har kommet til enighet om ny Oslopakke 3. Resultatet er 48,2 milliarder mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing. Avtalen inkluderer ny Fornebubane, bane på Nedre Romerike, ny bussterminal på Lysaker og ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo.

 

6. juni, 2016

 

 

– Dette er svært gode nyheter for Akershus. Fornebubane og Ahusbane har stått øverst på De Grønnes ønskeliste i flere år, og ny T-banetunnel vil påvirke trafikkflyten i hele Stor-Oslo. Vi er derfor svært glade for denne avtalen, som gjør at vi nå for alvor tar grep for ren luft, reduksjon av klimagassutslipp og moderne by- og tettstedsutvikling, sier leder i Akershus De Grønne, Øyvind Solum.

 

E18 vest for Oslo er kraftig slanket i avtalen. Kun den første strekningen på om lag 2 km fra Lysaker til Strand er vedtatt bygget. Det er en reduksjon på 19 km fra den opprinnelig vedtatte utbyggingen av E18 fra Filipstad i Oslo til Drengsrud i Asker. Den delen av veien som bygges er også nedskalert med ett felt, og det blir laget et nytt kollektivfelt ut av Oslo. I tillegg bygges det egen busstrasé, ekspressvei for sykkel og bussterminal på Lysaker slik at reisende kan kjøre med Fornebubanen videre inn til Oslo. Resten av E18 er det foreløpig ikke lokal enighet om.

 

Det som det derimot er bred politisk enighet om, er å endelig innføre rushtidsavgift og miljødifferensiert avgift i bomringen, slik De Grønne har kjempet for lenge. Prisen for en dieselbil som passerer Osloringen i rushtiden øker fra 32 til 58 kroner, mens en bensinbil betaler 48 kroner i rushtiden. Elbiler vil fra 2018 betale 20 kroner i rushtiden, og 10 kroner ellers i døgnet. Det vil bli etablert nye bomringer mellom Follo og Romerike og Oslo.

 

De nye grønne bomsatsene er beregnet å gi 12 millioner færre bilpasseringer inn til Oslo hvert år, med mål å redusere antall passeringer ytterligere. De Grønne har også fått gjennomslag for å innføre en handlingsregel for bymiljø som går ut på at trafikken i bomringen skal reduseres med 15 % før neste valg.

 

– Det viktigste er at det nå er enighet om å ikke bare holde trafikken på dagens nivå, men å redusere den. Med målet om 15 % trafikkreduksjon blir det i praksis umulig å bygge ut resten av E18 for høyere kapasitet, sier Solum.

 

Avtalen er viktig også fordi Akershus og Stor-Oslo er ventet å øke sin befolkning med flere hundre tusen de neste par tiårene. Dette fordrer fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikk og fortetting.

 

– Det er ventet en stor befolkningsvekst i Akershus de neste par tiårene. Da er det essensielt at vi får på plass gode kollektivløsninger som gjør at vi kan frakte flere passasjerer, og samtidig bygge nye boliger rundt kollektivknutepunkter, sier Solum.

 

Se pressekonferansen.

 
For intervju, ring Øyvind Solum på 909 95 595, eller send en epost til oyvind.solum@mdg.no.