Tornerosesøvn – Klimatrussel

Fotografert av Andrew Mace. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

Klimatrusselen blir ikke tatt alvorlig nok. Kriseforståelsen er for dårlig og klimaforskerene som melder om at endringene skjer raskere og er mer dramatiske enn de mest alvorlige prognoser fra FNs klimapanel.
Dette sier Solheim i dagens pressemelding.
Meldingen beskriver at Co2 utslippene øker raskere, isen smelter fortere og havet stiger mer enn prognosene til FNs klimapanel.
I pressemeldingen redgjør Solheim for problemet og avslutter med at «vi skal få ned utslippene innen 3 sektorer: Industri og olje, transport og energi/bygg, og avslutter med: vi kommer ikke utenom at det må satses på store teknologiske sprang, vi klarer ikke å løse klimaproblemene uten en teknologisk revolusjon.

Dette er svært provoserende å høre fra en regjering som går inn for utbygging av Goliat, ikke ser ut til å øke forskningsmidlene i tilfredsstillende grad, og igjen, i stedet for å satse på føre var prinsipp, satser på å strø om seg med politiske postulater uten substans.

Hva om en teknologisk revolusjon IKKE er oppnåelig Solheim? Hva om vi passerer the tipping point uten at teknologien redder oss?

Dagens politiske partier inkludert regjering spiller russisk rulett med vår fremtid. Vi må ha en annen politisk agenda dersom vi skal reversere denne utvikling i tide – og det svaret har ikke Solheim men MDG.
MDG sier klart moratorium for olje – vi har alternativ økonomisk modell basert på respekt for levende vesner (inkludert politikere) som igjen baserer seg på en effekt bærekraftig modell.

Våkn opp Solheim – i din Tornerosesøvn.

Steinar Høiback

Akershus MDG