Underskriftskampanje – bevaring av torvmyrer i Akershus

Bevaring av torvmyrer i Akershus
Lokallagsleder i Nes MDG, Andrew McMillion, og innbyggere i Nes kommune har startet en underskriftskampanje for å sikre bevaring av torvmyrer i Akershus. Hensikten med innbyggerinitiativet er å stanse CO2-utslippene i Akershus som følge av ødeleggelse av torvmyr.
Du kan skrive under her: https://minsak.no/sak/765

Bakgrunn:
Det er gitt konsesjon til industriell torvdrift på Jødahlsmåsan (Flakstadmåsan)uten at det ble stilt krav til saksbehandling etter plan- og bygningslovens (PLB) bestemmelser om søknadsplikt.
Kommunestyrene i Ullensaker og Nes reagerte ikke da Felleskjøpet ba om å få ødelegge en torvmyr i kommunene. Inngrepet har allerede skjedd, men 2/3 deler av lageret kan fortsatt reddes. Mat skal dyrkes i matjord, ikke i torv og kunstgjødsel!
Torvmyrer

Hvorfor er denne saken viktig?
Myra er et naturlig karbonlager, og ødeleggelser av slike områder i Nes og Ullensaker fører til CO2-utslipp som tilsvarer 150.000 privatbiler! Norge bruker milliarder av kroner på tiltak for å redusere CO2-utslipp i utlandet. Samtidig tillates det nå utslipp av karbon her hjemme som er naturlig bundet opp for et unyttig formål.

Hva kan du gjøre?
Alle innbyggere i Akershus oppfordres til å skrive under på initiativet for å legge press på kommunestyret i Nes om å behandle saken. Spre også saken i sosiale medier for å sikre enda flere underskrifter. Dette er et viktig initiativ å støtte, enten man bor i de berørte kommunene eller ikke!

Du skriver under her: https://minsak.no/sak/765