Sterk optimisme og valgkampklare fylkesledere

Forrige helg valgte fikk Miljøpartiet De Grønne nye fylkesledere i tre av landets største fylkeslag.

I disse dager avholdes årsmøter og nominasjonsmøter i grønne lokallag og fylkeslag over hele landet. Fra nesten alle lag meldes det om rekordhøy aktvitet, god stemning og mange valgkampklare medlemmer. Forrige helg ble det dessuten valgt nye ledere i både Oslo, Hordaland og Oppland. I Oslo ble Une Aina Bastholm (27) ble valgt til ny fylkesleder av et enstemmig årsmøte.

– Grønne partier er på frammarsj, og mange av våre europeiske søsterpartier har vært store lenge allerede. Nå har turen kommet til oljelandet Norge. Mange velgere ser med fortvilelse på økende materialisme, en velferdsstat under press og at miljøtiltak stadig blir nedprioritert, sier Bastholm.

Hun kunne glede seg over å bli valgt av et årsmøte med mer enn 100 påmeldte. Møtet var antakelig det største fylkesårsmøtet i partiets historie.

Tom Sverre Tomren ny fylkesleder i Hordaland
På fylkesårsmøtet i Hordaland kunne arrangørene registerere at de ikke hadde satt frem nok stoler. Det var langt flere deltakere på møtet enn det hadde vært noen gang tidligere. Tom Sverre Tomren, som også er toppkandidat på stortingslista i Hordaland var svært optimistisk etter årsmøtet:

– Veksten vår er ikke bare tallmessig, men også kvalitetsmessig. Vi har fått inn mange garvede politikere som ikke har vært fornøyde med de etablerte partienes miljøsatsing. Særleg SV og Venstre har tilført oss mange medlemmar. Nå er vi klare til å innta Løvebakken og stake ut ein ny og grønn akse i norsk politikk, uttaler Tomren.

Oppland: Vil vise frem helheten i grønn politikk
I Oppland ble Grete Antona Nilsen fra Østre Toten valgt til fylkesleder. Hun har tidligere vært lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne på Østre Toten og gleder seg nå til å ta fatt på arbeidet som fylkesleder:

– Som fylkesleder vil jeg jobbe for å spre vår helhetlige politikk. Miljø og klimasaker, sosial utjevning, lokalt engasjement/demokrati og landbruk. Dessuten vil jeg løfte frem solidaritetsprinsippene våre, solidaritet med natur, dyr, mennesker som sliter og kommende generasjoner er essensen, i disse prinsippene, sier Grete.