Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne gode kandidater til verv fylkeslaget.
Kom med innspill, eller meld deg selv til disposisjon

2. januar, 2018

På årsmøtet skal det i år velges medlemmer til følgende verv;

  • Akershusstyre (9 medlemmer)

  • En komité for nominasjonsarbeidet for fylkestingsvalget (3 medlemmer)

  • Programkomite for nytt arbeidsprogram for fylkestinget (3 medlemmer)

Styre og komitearbeid trenger stabilitet, men også fornyelse. Vi vil ha flere og grundige intervjuer med medlemmene av styret, men ønsker også finne medlemmer, nye som gamle, som kan tenke seg å bidra i styre eller i en komite.

Har du lyst til å stille deg til disposisjon? Eller kjenner du noen i ditt lokallag som har evner og egenskaper som du tenker er nyttige for partiet? Da vil vi i valgkomiteen gjerne høre fra deg, og gjerne så snart som mulig!

Ta også kontakt dersom du har kommentarer eller spørsmål til prosessen eller valgkomiteens arbeid, eller ønsker gi oss en tilbakemelding på din opplevelse av styrets arbeid i inneværende år. Gi oss også gjerne innspill på hvilke ferdigheter, erfaringer og egenskaper som bør tillegges størst vekt ved valg av tillitsvalgte i de ulike vervene.

Vi setter pris på om du vil benytte dette skjemaet

Valgkomiteen er: