Valgkomiteens instilling

Mandag den 24. februar kl. 18.30 avholder fylkeslaget i Akershus sitt årsmøte. Stedet hvor årsmøtet avholdes er Pilestredet Park 7 i Oslo, Helsebiblioteket (Gamle Rikshospitalets Kvinneklinikk). Innledning blir ved stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Valgkomiteen har gjort et grundig arbeid og innstiller på følgende styre:
(alle styremedlemmer velges for et år)

Leder: Nikki Schei, Bærum
Styremedlem: Christine Bangum, Grønn Ungdom
Styremedlem: Eirik Gram Franck, Hurdal
Styremedlem: Hans Petter Sveen, Eidsvoll
Styremedlem: Linda Bystrøm, Frogn
Styremedlem: Mette Sperre, Fet
Styremedlem: Øyvind Solum, Nesodden
Varamedlem: Gry Løberg, Asker
Varamedlem: Ida Marie Kann, Grønn Ungdom

Innkalling med saksliste er sendt ut via e-post og brevpost. Hvis du er medlem og ikke har mottatt saksliste, da henvender du deg til organisasjonssekretær Arne Eriksen.

Velkommen!