Vårt første delegatmøte

I kveld gjennomførte vi i Akershus vårt første delegatmøte. Dette ble gjennomført i Miljøpartiets hovedkontorlokaler i Oslo. Hovedmålet med samlingen var å forberede oss som delegater på hva som venter oss når vi skal delta på Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøtet som avholdes 8. – 10. mai 2015 i Stavanger.
delegater MDG
For mange av delegatene våre vil dette være deres første landsmøte, så det var greit med en gjennomgang av hvordan det hele foregår, med god hjelp fra våre «veteraner».

Vi hadde mange fine (og grønne) diskusjoner i løpet av kvelden, og alt i alt virker det som delegatgjengen var enige i én ting – lokale miljøsaker bør få høyeste prioritet på årets landsmøtet. Dette er naturlig siden det er kommunevalg til høsten. Da mener vi det vil være rimelig at saker/ resolusjoner som tar for seg lokal miljøpolitikk blir løftet opp, fremfor saker som er av en mer generell eller internasjonal karakter.

Vi føler oss priviligerte som får lov til å reise til Stavanger og være representanter for våre lokallag i Akershus. Dette blir nok en fin og lærerik tur på alle mulige måter!