Vårt landsmøte – et tilbakeblikk

Da var landsmøtet vårt i Stavanger over for denne gang. 22 Akerhusdelegater bidro sterkt for å løftet lokale saker opp på agendaen. 10 av delegatene var oppe på talerstolen og presenterte/debatterte forslag, og hele 17 av 22 delegater var kvinner. Vi fikk gjennomslag for tre resolusjoner som kom fra fylket

E18: det er ingen skam å snu
Vern matjorda
Nei til retusjert reklame

Dette er vi stolte av!
De tre resolusjonene med postnummer fra Akershus-fylket er blant dem som har fått mest oppmerksomhet, og dette er saker vi skal bruke videre i lokalpolitikken vår.
Akershus delegasjon
NB! Bildet er ikke photoshoppet;)