Vekst og organisering i Miljøpartiet De Grønne i Akershus

Medlemstallet i Akershus MDG har økt betydelig i 2013 og hittil i 2014. Hovedoppgaven for fylkeslaget i år har vært å styrke organisasjonen ved blant annet å opprette nye lokallag. Dette er en grunnleggende forutsetning for å gjøre et godt lokalvalg i 2015.

Grønn politikk står an i Akershus fylke! Flere velgere enn noen gang vil ha et klart alternativ med en ny klimapolitikk og et bærekraftig forbruk. Dette gjelder både for mat og forbruksvarer. Fokus må settes på sammenhengen mellom arbeid, forbruksvekst og klimaendringer.

Akershus MDG er på rett vei. Høsten 2013 opprettet vi to lokallag, Nes og Frogn. Hittil i 2014 har vi opprettet seks nye lokallag og reetablert ett, Nittedal. De nye lokallagene er: Ullensaker, Sørum, Nannestad, Rælingen, Gjerdrum og Enebakk. Dermed gjenstår kun en kommune i Akershus uten lokallag, store Aurskog/Høland kommune, men målet her er lokallag innen utgangen av året. Dermed vil vi kunne tilby lokallag til alle medlemmer i Akershus sine 22 kommuner.

Skolering og vervetrening i Akershus
Skolering og vervetrening i Akershus

Nå starter arbeidet med å få lokallagene til å blomstre og gro og vokse politisk med egne krefter. Her kommer blant annet skoleringen inn som nå er startet. Vi hadde første store skoleringssamling denne helgen og i tillegg til god mat ble det servert kursing i blant annet grunnleggende kommunikasjon og stands og vervetrening. Jammen fikk vi også vervet tre medlemmer.

Fra fossil til fornybar – et nytt energieventyr for Norge – og et mer bærekraftig Lillestrøm”

Dette er tittelen på Marie Loe Halvorsens foredrag på Samfundet, Brogata 2 i Lillestrøm tirsdag 3. juni kl. 19.00. Og er neste punkt på programmet. Marie er sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne og er leder for faggruppa for klima og energi i MDG. Hun har engasjert seg sterkt i klimasaken etter bl.a. studier på Universitetet i Ås i Akershus. Hun er spesielt opptatt av å få flere arbeidsplasser innen fornybar energi. Hun jobber nå som energirådgiver i NSB.

Dette er det siste åpne møtet i en serie med politiske emner denne våren i Lillestrøm. På tidligere møter har gjestene vært avgåtte talskvinne Hanna Marcussen og nyvalgt talskvinne Hilde Opoku med filmen ”Opprørske oldemødre”.  Møteserien har tydeligvis vært til inspirasjon for medlemsaktiviteten på Romerike.

Vi ønsker Marie velkommen til kunnskapsbyen Lillestrøm 3.juni.

Hilsen Mette Sperre, Leder.         Mette_Sperre133X200