Velkommen til årsmøte i Akershus Miljøpartiet De Grønne

Tid og sted: Lørdag 28. februar klokken 10.30-18, Askerveien 47 i Asker.

Årsmøtet er for alle medlemmene i Akershus, men man må ha betalt årskontingenten for å ha stemmerett. For nye medlemmer må kontingenten være betalt senest 4 uker før årsmøtet. For eldre medlemmer må kontingenten være betalt innen forfallsdato for utsendelsen av kontingenten i januar, eller senest 4 uker før årsmøtet.

I tillegg til årsmøtesakene vil det være et program med hilsningstaler m.m. både fra noen av våre egne og noen eksterne. Program sendes ut samtidig med årsmøtepapirene.

Årsmøtet vil foregå på Hasselbakken, Asker frivillighetssentral, Askerveien 47, lørdag 28. februar kl. 10.30-18. Hasselbakken er et gammel trehus 5-10 minutters gange fra Asker stasjon.

Det er anledning både for lokallag og enkeltmedlemmer av Akershus MDG å foreslå resolusjoner eller andre vedtak. Dette kan for eksempel være forslag til politiske uttalelser fra årsmøtet, eller det kan være forslag til resolusjoner som vi ønsker å få vedtatt av Landsmøtet. Slike forslag bør i så fall sendes styret senest innen utgangen av januar for at vi skal rekke å behandle dem.

Se sakspapirene her.

Endringsforslag (kommer).

 

Dagsorden årsmøte:

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere årsmøteprotokollen

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 3. Godkjenning av årsberetning 2014

 4. Godkjenning av regnskap 2014

 5. Godkjenning av handlingsplan 2015

 6. Godkjenning av budsjett 2015, inkludert forslag til opptak av lån til valgkamp.

 7. Valg av styre for 2015

 8. Valg av valgkomite 2015

 9. Endringer på den vedtatte nominasjonslisten for fylkesvalg 2015

 10. Valg av delegater til landsmøtet

 11. Forslag til endrete vedtekter for Akershus MDG

 12. Eventuelle innkomne saker, inkludert resolusjoner.

 

Vennlig hilsen

Mette Sperre (leder) og Øyvind Solum (nestleder)
Miljøpartiet De Grønne Akershus