«You´ve come a long way, baby»

Dette sa valgforsker Frank Årebråt til MDGs landsmøte i sin hilsningstale søndag. Talsmann Harald Nissen avslørte lørdag en meningsmåling fra Infact som viser at partiet nå har en oppslutning på 1,3% på landsbasis, og 4% i Oslo. Dette ville gitt et direktemandat til Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne har kommet langt. Årets landsmøte var det største i partiets historie, med nær 140 stemmeberettigede delegater. I løpet av fjoråret kom det første av partiets gjennombrudd i norsk politikk; vi stilte lister i 57 kommuner, og kom inn med 17 mandater over det ganske land, inkludert en i Oslo bystyre, to på Nesodden og en i Ås.

Også Akershus MDG har kommet langt. Riktignok er det mange år siden vi var representert i fylkestinget, men vi hadde jevnt over god oppsluttnig ved fjordårets lokalvalg. Antall kommunestyrerepresentanter fra MDG i fylket økte fra 1 til 3, og vi stilte til valg i flere kommuner enn noensinne tidligere. Siden 2009 har antall medlemmer i fylket femdoblet seg, og antall lokallag har gått fra ett til 11, pluss at Grønne Studenter har blitt etablert på Ås, og vi har et fylkeslag av Grønn Ungdom.

På årets landsmøte var vi den nest største delegasjonen, med 20 delegater fra fylket, samt 4 lokallagsdelegater. Nikki Schei (Bærum) representerte fylkeslaget svært godt i sin rolle som ordstyrer mye av landsmøtet. Vi fikk også vedtatt vårt resolusjonsforslag «Oljeutvinningstempoet må senkes», hvilket vi er svært glade for. Akershus MDG er sterkt representert i partiets nyopprettede sentralstyre, med Nikki Schei som sentralstyremedlem og Trude Blomseth Thy (Ski) som internasjonal kontakt.

«Nå må vi bare fortsette det gode arbeidet, slik at vi kommer inn på Stortinget med et direktemandat fra Akershus. Planen fremover er å opprette lokallag i de kommunene der vi ikke allerede har gjort dette, styrke de lokallagene vi har, samt å vekke det grasrotengasjementet for et samfunn i økologisk balanse som vi vet finnes!» sier Trude Blomseth Thy, leder for Akershus MDG, entusiastisk.

Valgforsker Årebråt har også troen på Akershus MDG. Han mener det er fra Oslo, Akershus og Hordaland De Grønne har størst sjanser til å komme inn på Stortinget til neste år.