Øyvind Solum

Øyvind Solum (1965) fra Nesodden er vår 3. kandidat i stortingsvalget 2017.

Solum er utdannet sosialantropolog, fylkesleder i Miljøpartiet De Grønne i Akershus, gruppeleder på fylkestinget, foruten medlem i Fylkesutvalget, Hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rovviltnemda for Oslo, Akershus og Østfold. Solum er lokallagsleder for De Grønne på Nesodden, ansvarlig for Grønn Festival på Nesodden, nestleder i Plan- og teknikkutvalget, og gruppeleder i kommunestyret. Solum har omfattende erfaring med grønn politikk på lokalt og fylkesnivå og har i tillegg en spesiell interesse for internasjonale forhold og et helhetlig politisk og menneskelig perspektiv. Nominasjonskomitéen mener disse egenskapene vil være viktige bidrag i valgkampen 2017.