Per Christian Rålm

Per Christian Rålm (1972) fra Oppegård er vår 18. kandidat i stortingsvalget i 2017.

Tidligere daglig leder i OIKOS og har jobbet med matpolitikk og næringspolitikk. Har vært sekretariatsleder for stortingsgruppa, medlem i valgkampsutvalget 2015, lokalpolitiker i Oppegård og nestleder i programkomiteen.