Rasmus Hanson

Rasmus Johan Michael Hansson (1954) fra Bærum er vår toppkandidat i Stortingsvalget 2017.

Rasmus er Cand. real i biologi fra NTNU, har en grad. dip i internasjonal politikk og en grad. cert i business admin. fra LaTrobe University, Australia. Han var generalsekretær i WWF Norge fra 2000-2012, og har tidligere vært direktør for miljøforvaltning ved Norsk Polarinstitutt og for NORADs miljøvernprogram. Han har også vært daglig leder på det nye Toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

I dag er han stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Nominasjonskomitéen mener det er svært gode muligheter for et mandat på Stortinget fra Akershus og vi mener Hansson bør få muligheten til å fortsette det viktige arbeidet han startet på som De Grønnes aller første representant på Stortinget.