Slik sender du inn forslag

Vil du selv stille til valg? Kjenner du noen som egner seg til å representere Miljøpartiet De Grønne på Stortinget?

 

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg!

 

Bruk dette skjemaet til å foreslå kandidater.

 

Vi ser etter personer som:

– har politisk engasjement og teft

– har evne og vilje til å skape politisk gjennomslag

– har kunnskap og erfaring som vil styrke det grønne prosjektet

– ønsker å være en aktiv formidler av De Grønnes politikk i den offentlige debatten

– ønsker å delta i skoleringsarbeid i partiet

– vil gjøre en aktiv og synlig innsats i valgkampen

 

Første frist for å sende inn forslag til nominasjonskomitéen er 15.05.2016. Forslag til kandidater sendes innen fristen via dette skjemaet, eller via epost til leder av nominasjonskomitéen Kristin Eriksen, kristin.eriksen.1989@gmail.com.

 

Kandidater du ønsker å foreslå bør ha akseptert dette på forhånd. Unntaket er offentlige personer og andre kandidater utenfor partiet, hvor komitéen helst kontakter vedkommende direkte for å unngå mange og uavhengige henvendelser til samme person.

 

Merk at alle skriftlige, formelle forslag blir fulgt opp av komitéen. Det er med andre ord viktig at du leverer ditt forslag skriftlig til komitéen. Det er ikke et krav, men for å lette komitéens arbeid ønsker vi at både enkeltpersoner og lokallag benytter forslagsskjemaet. Uformelt kan du selvsagt snakke om nominasjonen med både komitéens medlemmer, lokallagsleder, andre medlemmer i De Grønne og resten av verden.

 

Les mer:
Hva er nominasjon?
Retningslinjer for nominasjonsprosessen
Nominasjonskomitéen