Suaad Abdi Farah

Suaad Abdi Farah (1963) fra Vestby er vår 14. kandidat i stortingsvalget i 2017.

Farah er jormor fra Somalia, og kom som flyktning til Norge i 1989. Hun er gift og har fire barn. Farah har jobbet i mange år på sykehjem på vestlandet og i Vestby, Ski og Ås. Hun har jobbet på Ski sykehus, vært hjemmesykepleier i Ski og Vestby, og jobbet som konsulent for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Farah har også jobbet i bofelleskap for enslige mindreårige asylsøkere, og er leder for den internasjonale kvinnegruppa i Vestby. Farah er kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse.
Farah var tidligere aktiv i Venstre for, og har siden valget i 2015 sittet i kommunestyret i Vestby, hvor hun også er 1. vara i helse- og omsorgutvalget, 4. vara i skole-, oppvekst- og kulturutvalget. Hun er 4. vara til fylkestinget i Akershus og sitter i skoleutvalget for Vestby videregående skole.