Fotocredit: Balder Bryn Morsund

Våre stortingskandidater

Valget i 2017 kan bli et gjennombruddsvalg for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. For første gang ligger  vi an til å bli representert på Stortinget! Her kan du bli bedre kjent med våre stortingskandidater.

Rasmus Johan Michael Hansson (f. 1954) er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, og har siden 2013 representert Oslo på Stortinget. Han er bosatt på Muren i Bærumsmarka, og sykler hver dag til jobben som stortingsrepresentant.

Rasmus er en erfaren miljøverner med lang fartstid fra både aktivisme, organisasjon og innen- og utenriksforvaltning. Han var generalsekretær i WWF Norge fra 2000-2012, og har bl.a. tidligere vært direktør for miljøforvaltning ved Norsk Polarinstitutt og for NORADs miljøvernprogram.

- - Den bærekraftige framtida kommer ikke av seg selv. Vi må prioritere å komme dit fremfor å bli i oljealderen, og vi må satse for å få det til.

Kristin Antun (f. 1980) er i dag fylkestingsrepresentant i Akershus og kommunestyrerepresentant i Nannestad.

Foto: CF-Wesenberg

Antun har en mastergrad i freds- og konfliktstudier fra UiO og arbeidserfaring fra bl.a Nobelsenteret og mottak av innvandrere og asylsøkere i Nannestad. Antun beskriver seg selv som en småbarnsmor som mener verden må reddes nå og vil bidra der hun kan.

– Jeg er opptatt av at samfunnet må dreies i en retning der vår levemåte ikke lenger går på bekostning av andre. Vi må i mye større grad ta vare på livsgrunnlaget vårt, og ta beslutninger basert på hva som er bra for folk, dyr og klode, nå og i framtiden.

Øyvind Solum (f. 1965) er utdannet sosialantropolog, fylkesleder i Miljøpartiet De Grønne i Akershus, gruppeleder på fylkestinget, foruten medlem i Fylkesutvalget, Hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rovviltnemda for Oslo, Akershus og Østfold. Solum er lokallagsleder for De Grønne på Nesodden, ansvarlig for Grønn Festival på Nesodden, nestleder i Plan- og teknikkutvalget, og gruppeleder i kommunestyret. Solum har omfattende erfaring med grønn politikk på lokalt og fylkesnivå og har i tillegg en spesiell interesse for internasjonale forhold og et helhetlig politisk og menneskelig perspektiv. Nominasjonskomitéen mener disse egenskapene vil være viktige bidrag i valgkampen 2017.

 

Hele Stortingslista:

1 Rasmus Hansson 1954 Bærum
2 Kristin Antun 1980 Nannestad
3 Øyvind Solum 1965 Nesodden
4 Maja Ratkje 1973 Oppegård
5 Anne Hilde Røsvik 1969 Asker
Nikki Schei 1962 Bærum
Eline Stangeland 1977 Sørum
Ernst-Modest Herdieckerhoff 1964 Lørenskog
Sara Marie Blichner 1989 Ås
10 Eirik Ballestad 1965 Ullensaker
11 Gry Løberg 1968 Asker
12 Hans Martin Enger 1981 Oppegård
13 Mette Sperre 1952 Fet
14 Suaad Abdi Farah 1963 Vestby
15 Signe Bakke Johannessen 1992 Bærum
16 Erlend Johansen 1969 Bærum
17 Ingunn Bohmann 1975 Ås
18 Per Christian Rålm 1972 Oppegård
19 Matilde Riveros Laumb 1996 Nesodden
20 Yngvil Thomassen 1980 Nes
21 André Helgestad 1996 Lørenskog
22 Maj Britt Andersen 1956 Asker
23 Bente Marie Bakke 1942 Vestby