Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Ja til grønnere kantine

Akershus Grønn Ungdom fikk på fylkeslagets årsmøte gjennomslag for sin resolusjon om grønnere kantiner i fylket. MDG vil innføre...

Miljøpartiet De Grønne

Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne gode kandidater til verv fylkeslaget.
Kom med innspill, eller meld deg selv til disposisjon

...

Klimaregnskap og bærekraftrapport i Akershus gir håp

Akershus Miljøpartiet De Grønne har fått gjennomslag for at det nå for første gang er utarbeidet en bærekraftrapport med klimaregnskap over fylkeskommunens klima...

Bomringen har bred folkelig støtte

En fersk undersøkelse i regi av Vegvesenet viser at nesten dobbelt så mange er positive til bomringen, som de som er negative. Akershus MDG er glade for dette, og fo...

Grønn transportvisjon for Bærum

Løsningen på bane- og bussproblemene i Bærum er ikke å legge opp til fortsatt bilavhengighet ved å bruke opp pengene på E18-utbyg...

Grønne muligheter

I 2013 lovet vi å sette klima, miljø og nødvendig omstilling på agendaen. Det har vi gjort! Nå har Norge forpliktet seg til å gjennomføre et grønt skifte,  me...

Bli kjent med våre stortingskandidater

Valget i 2017 kan bli et gjennombruddsvalg for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. For første gang ligger  vi an til å bli representert på Stortinget! Her kan du ...

Nytt fylkesstyre i Akershus MDG

11. februar ble det nye fylkesstyret valgt på årsmøtet i Sandvika.

 

...

Akershus har valgt sin stortingsliste

Akershus har valgt sin stortingsliste. Talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson ble valgt som 1.kandidat

...

Innstillingen til stortingslista er klar

Vi kan nå presentere nominasjonskomiteens innstilling til stortingslista for 2017. Husk at det er medlemmene som velger den endelige lista, på nominasj...