Nyheter

– En trist dag for demokratiet

De Grønne i Akershus er opprørt over den manglende respekten for kommunene og lokaldemokratiet som ligger til grunn for anbefalingene om kommunereform fra fylkesman...

Kandidatlista til Akershus De Grønne er klar

I dag ble det klart hvem som er aktuell for stortingslista i Akershus. Lista som nominasjonskomitéen presenterer, er foreløpig usortert – og det er nå opp ti...

Tidenes kollektivsatsing i Akershus

Akershus og Oslo har kommet til enighet om ny Oslopakke 3. Resultatet er 48,2 milliarder mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing. Avtalen inkluderer ny Fornebuban...

Nytt styre i Akershus

Akershus Miljøpartiet De Grønne avholdt årsmøte 6.2. Der valgte vi blant annet nytt styre, valgkomité og nominasjonskomité.

...

#MDGLM – landsmøtet sett fra innsiden

De fleste delegatene fra Akershus tok toget til Stavanger. Her møtte vi mange hyggelige grønne delegater fra andre deler av landet, og ikke minst mange russ (som ...

Vårt landsmøte – et tilbakeblikk

Da var landsmøtet vårt i Stavanger over for denne gang. 22 Akerhusdelegater bidro sterkt for å løftet lokale saker opp på agendaen. 10 av delegatene var oppe p...